Asım Göker KESKİN Kimdir, Naim KAVLAK kimdir,Ali AKAY kimdir,Nurcan ÖNDER kimdir

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-8889961586893247"
data-ad-slot="2465737869">

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2012/186

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına Asım Göker KESKİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 4904 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

16/3/2012

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2012/187

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Naim KAVLAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncımaddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

16/3/2012
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2012/188

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına Ali AKAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 4904 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

16/3/2012

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2012/189

1 – Çalışma Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına, Nurcan ÖNDER’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68 (B) ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

16/3/2012

HGS