Mehmet İslamoğlu kimdir

Mehmet İslamoğlu ve Mücahit Demirtaş Sedat Kadıoğlu ve İrfan Uzun,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/706

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Bakanlık Müşaviri Mehmet İSLAMOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

15/9/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Erdoğan BAYRAKTAR

Başbakan Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——
Mehmet İSLAMOĞLU

HGS